Relevante Ervaring

mei 2013 - heden

Klant Delta Lloyd verzekeringen
Functie Datawarehouse consultant
Werkzaamheden

Inrichten en realiseren van een compleet nieuw Risk-datawarehouse met behulp van Oracle Warehouse Builder.
Ten behoeve van Solvency II rapportage (QRT's) zijn specifieke datamarts gerealiseerd.

augustus 2011 - april 2013

Klant ABN AMRO verzekeringen
Functie Datawarehouse consultant
Werkzaamheden

Inrichten en realiseren van een compleet nieuw datawarehouse voor leven/schadeverzekeringen met behulp van Oracle Warehouse Builder.

oktober 2010 - juli 2011

Klant Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Functie Datawarehouse consultant
Werkzaamheden

Beheer van het datawarehouse (Inmon architectuur).
Taken:
• oplossen van bugs en uitvoeren van verbeteringen in de ETL programmatuur
(Oracle Warehouse Builder 11g)
• testen van opgeleverde programmatuur
• oplossen van performance problemen

augustus 2010 - september 2010

Klant Stichting Scheepvaart (STS)
Functie Informatie analist
Werkzaamheden

Onderzoek naar de haalbaarheid en de aanpassingen die nodig zijn in het informatiesysteem om te komen tot een maandelijkse premieberekening op grond van verplichte loonaangiftes aan de fiscus van de werkgevers.
Het opgeleverde analyserapport bevatte een:
• beschrijving van de impact van de veranderingen
• aangepast datamodel
• schatting van de kosten die nodig zijn voor de realisatie van de veranderingen

maart 2010 - juni 2010

Klant Ministerie van Landbouw (Voedel en warenautoriteit: VWA)
Functie BI-consultant
Werkzaamheden

Uitbreiding van het bestaande (VWA-)dasboard met management informatie van de nieuwe organisatie (een fusie van de huidige VWA, Pantenziektekundige en Algemene Inspectie Dienst).
Werkzaamheden bestonden uit:
• Informatieanalyse
• Bronanalyse
• ETL werkzaamheden
• Inrichten van de OBIEE-repository
• Bouwen van dashboards

april 2008 - juli 2009

Klant Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Functie Datawarehouse consultant
Werkzaamheden

Beheer van zowel het ‘oude’ datawarehouse (Kimball architectuur) als het ‘nieuwe’ datawarehouse (Inmon architectuur). Het oude datawarehouse werd uitgefaseerd.
Uitgevoerde beheerstaken waren:
• migratie van het ‘nieuwe’ datawarehouse van Oracle Warehouse Builder versie 9.2 naar versie 11.1.0.7.
• opzetten en automatiseren (m.b.v. OMB en de scripttaal TCL) van release management procedures
• oplossen van bugs en uitvoeren van verbeteringen in de ETL programmatuur
• testen van opgeleverde programmatuur
• review van functionele ontwerpen
• oplossen van performance problemen
• opstellen en beschrijven van de bouwstandaarden voor de ontwikkeling van het datawarehouse

Resultaat

• Oracle Warehouse Builder omgeving gemigreerd naar versie 11.1.0.7
• uitgewerkte geautomatiseerde procedure voor release management
• tool gebouwd in PLSQL voor het monitoren van uitgevoerde correctiescripts op het datawarehouse
• diverse beheerscripts opgeleverd t.b.v. controle van de consistentie tussen de Oracle design repository en runtime target omgeving.
• nieuw opgeleverde ETL programmatuur
• verbeteringen in de performance van de ETL programmatuur
• opgeleverd “handboek systeemontwikkeling Oracle datawarehouse”

november 2007 - maart 2008

Klant Univé verzekeringen
Functie Datawarehouse consultant
Werkzaamheden

Extractie van relatiegegevens en klantcontactinformatie uit de bronsystemen (SqlServer) en integratie van deze gegevens in het centrale Oracle datawarehouse. Vanuit dit datawarehouse is een “verkoopinformatie” datamart opgebouwd.
Relatiegegevens worden middels XML-berichten het datawarehouse ingeladen. Klantcontactinformatie is ontsloten d.m.v. SqlServer SSIS packages en via flat files het datawarehouse ingeladen.
In nauwe samenwerking met een Cognos ontwikkelaar is de performance van de opgeleverde “verkoopinformatie” datamart getuned, waarbij gebruik gemaakt is van Oracle's summary management.

Resultaat

Opgeleverde SqlServer SSIS packages t.b.v. ontsluiting van klantcontactinformatie.
Realisatie van de datastaging/datawarehouse/datamarts programmatuur met behulp van de bij Univé gebruikte ETL-tool "DatProf".

juli 2006 - oktober 2007

Klant Eneco
Functie Datawarehouse consultant
Werkzaamheden Realisatie van een drielagen datawarehouse ten behoeve van het call center van Eneco.
Resultaat

Afgeronde informatieanalyse en realisatie van de datamarts met behulp van Oracle Warehouse Builder

april 2006 - juli 2006

Klant Continuon Netbeheer
Functie Datawarehouse consultant
Werkzaamheden

Realisatie van een drielagen datawarehouse voor één van de grootste netbeheerders van Nederland. Doel van dit project was om een datawarehouse met aansluitgegevens van het elektriciteitsnetwerk op te leveren.
Hierbij was ik verantwoordelijk voor een review van de opgestelde datamodellen.

Resultaat Bouw van het datawarehouse met behulp van Oracle Warehouse Builder.

december 2005 - maart 2006

Klant De 5 Nederlandse Gerechtshoven
Functie Consultant datakwaliteit
Werkzaamheden

Inventarisatie van de datakwaliteit van 2 bedrijfsapplicaties van de 5 Nederlandse gerechtshoven

Resultaat

Met behulp van de Trillium profiling tools is een kwaliteitsscan van 2 bedrijfsapplicaties uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn door mij verwerkt in een rapport en gepresenteerd aan het management.