april 2021 - juni 2022

  Klant

  Mileway

  Functie

  BI Backend ontwikkelaar

  Werkzaamheden

  • Datasource profilering om de source data te begrijpen in relatie tot het informatieproduct
  • Ontwikkelen van prototype datasets om inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van de opgestelde requirements van de te leveren informatieproducten
  • Ontwerp en implementatie van datakwaliteits regels
  • Ontwikkelen van nieuwe features voor de data-processing backend engine (WHERESCAPE)
  • Ontwerp en implementatie van het enterprise Datawarehouse model
  • Uitvoeren van unit en systeemtesten
  • Oplossen van incidenten saen met andere SCRUM teamleden

  Het project kenmerkt zich door een agile manier van werken in DevOps-teams.

  ETL-toolset: WhereScape (3D en RED)

  februari 2019 - maart 2021

  Klant

  Nationale Nederlanden

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Inrichten en realiseren van een nieuw datawarehouse t.b.v. IFRS19 m.b.v. Informatica Powercenter in een Azure (SQL-DW)/Amazon(Oracle) cloud omgeving.

  Het project kenmerkt zich door een agile manier van werken in DevOps-teams

  mei 2013 - januari 2018

  Klant

  Delta Lloyd verzekeringen

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Inrichten en realiseren van een compleet nieuw Risk-datawarehouse met behulp van Oracle Warehouse Builder.

  augustus 2011 - april 2013

  Klant

  ABN AMRO verzekeringen

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Inrichten en realiseren van een compleet nieuw datawarehouse voor leven/schadeverzekeringen met behulp van Oracle Warehouse Builder.

  oktober 2010 - juli 2011

  Klant

  Centraal Administratie Kantoor (CAK)

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Beheer van het datawarehouse (Inmon architectuur).
  Taken:
  • oplossen van bugs en uitvoeren van verbeteringen in de ETL programmatuur
  (Oracle Warehouse Builder 11g)
  • testen van opgeleverde programmatuur
  • oplossen van performance problemen

  augustus 2010 - september 2010

  Klant

  Stichting Scheepvaart (STS)

  Functie

  Informatie analist

  Werkzaamheden

  Onderzoek naar de haalbaarheid en de aanpassingen die nodig zijn in het informatiesysteem om te komen tot een maandelijkse premieberekening op grond van verplichte loonaangiftes aan de fiscus van de werkgevers.
  Het opgeleverde analyserapport bevatte een:
  • beschrijving van de impact van de veranderingen
  • aangepast datamodel
  • schatting van de kosten die nodig zijn voor de realisatie van de veranderingen

  maart 2010 - juni 2010

  Klant

  Ministerie van Landbouw (Voedel en warenautoriteit: VWA)

  Functie

  BI-onsultant

  Werkzaamheden

  Uitbreiding van het bestaande (VWA-)dasboard met management informatie van de nieuwe organisatie (een fusie van de huidige VWA, Pantenziektekundige en Algemene Inspectie Dienst).
  Werkzaamheden bestonden uit:
  • Informatieanalyse
  • Bronanalyse
  • ETL werkzaamheden
  • Inrichten van de OBIEE-repository
  • Bouwen van dashboards

  april 2008 - juli 2009

  Klant

  Centraal Administratie Kantoor (CAK)

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Beheer van zowel het ‘oude’ datawarehouse (Kimball architectuur) als het ‘nieuwe’ datawarehouse (Inmon architectuur). Het oude datawarehouse werd uitgefaseerd.
  Uitgevoerde beheerstaken waren:
  • migratie van het ‘nieuwe’ datawarehouse van Oracle Warehouse Builder versie 9.2 naar versie 11.1.0.7.
  • opzetten en automatiseren (m.b.v. OMB en de scripttaal TCL) van release management procedures
  • oplossen van bugs en uitvoeren van verbeteringen in de ETL programmatuur
  • testen van opgeleverde programmatuur
  • review van functionele ontwerpen
  • oplossen van performance problemen
  • opstellen en beschrijven van de bouwstandaarden voor de ontwikkeling van het datawarehouse

  Resultaat

  • Oracle Warehouse Builder omgeving gemigreerd naar versie 11.1.0.7
  • uitgewerkte geautomatiseerde procedure voor release management
  • tool gebouwd in PLSQL voor het monitoren van uitgevoerde correctiescripts op het datawarehouse
  • diverse beheerscripts opgeleverd t.b.v. controle van de consistentie tussen de Oracle design repository en runtime target omgeving.
  • nieuw opgeleverde ETL programmatuur
  • verbeteringen in de performance van de ETL programmatuur
  • opgeleverd “handboek systeemontwikkeling Oracle datawarehouse”

  november 2007 - maart 2008

  Klant

  Univé verzekeringen

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Extractie van relatiegegevens en klantcontactinformatie uit de bronsystemen (SqlServer) en integratie van deze gegevens in het centrale Oracle datawarehouse. Vanuit dit datawarehouse is een “verkoopinformatie” datamart opgebouwd.
  Relatiegegevens worden middels XML-berichten het datawarehouse ingeladen. Klantcontactinformatie is ontsloten d.m.v. SqlServer SSIS packages en via flat files het datawarehouse ingeladen.
  In nauwe samenwerking met een Cognos ontwikkelaar is de performance van de opgeleverde “verkoopinformatie” datamart getuned, waarbij gebruik gemaakt is van Oracle's summary management.

  Resultaat

  Opgeleverde SqlServer SSIS packages t.b.v. ontsluiting van klantcontactinformatie.
  Realisatie van de datastaging/datawarehouse/datamarts programmatuur met behulp van de bij Univé gebruikte ETL-tool "DatProf".

  juli 2006 - oktober 2007

  Klant

  Eneco

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Realisatie van een drielagen datawarehouse ten behoeve van het call center van Eneco.

  Resultaat

  Afgeronde informatieanalyse en realisatie van de datamarts met behulp van Oracle Warehouse Builder

  april 2006 - juli 2006

  Klant

  Continuon Netbeheer

  Functie

  Datawarehouse consultant

  Werkzaamheden

  Realisatie van een drielagen datawarehouse voor één van de grootste netbeheerders van Nederland. Doel van dit project was om een datawarehouse met aansluitgegevens van het elektriciteitsnetwerk op te leveren.
  Hierbij was ik verantwoordelijk voor een review van de opgestelde datamodellen.

  Resultaat

  Bouw van het datawarehouse met behulp van Oracle Warehouse Builder.

  december 2005 - maart 2006

  Klant

  De 5 Nederlandse Gerechtshoven

  Functie

  Consultant datakwaliteit

  Werkzaamheden

  Inventarisatie van de datakwaliteit van 2 bedrijfsapplicaties van de 5 Nederlandse gerechtshoven

  Resultaat

  Met behulp van de Trillium profiling tools is een kwaliteitsscan van 2 bedrijfsapplicaties uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn door mij verwerkt in een rapport en gepresenteerd aan het management.
  © 2024 UpToData          KvK-nummer: 30229150         Bank: NL31 ASNB 0707 2870 65